Dziewanna
O my Good bardzo szczęśliwy Jaka cudna wykrzyknik

Lucynko ja to widziałam tak, że po przekwitniętych kwiatach zostaje to suche coś, co w niektórych jest jak uschnięty kwiatek a w niektórych robią się takie tobołki twarde i w tym chyba są nasionka. Czyli nie z każdego kwiatka robią się tobołki z nasionkami na jednej dziewannie.wesoły


  PRZEJDŹ NA FORUM