Dziewanna
Z Wikipedi fragment dotyczący występowania i podłoża:
" Pojawia się w miejscach, gdzie gleba została odsłonięta lub przemieszczona i dlatego jest to częsty gatunek na nasypach, terenach ruderalnych, przydrożach. Występuje poza tym na suchych wzgórzach, na zrębach leśnych, skałach, najczęściej na podłożu piaszczystym, żwirowym i glebach wapiennych. Nie toleruje zacienienia. Nie lubi też konkurencji innych roślin – tempo wzrostu rozety liści w pierwszym roku jest 4–7 razy większe na zupełnie nagiej ziemi w porównaniu do miejsc z istniejącą pokrywą roślinną".


Ewo, ciężka glina pewnie dlatego nie chciała rosnąć u ciebie. Trzeba stanowisko przygotować to będzie trzymana w ryzachbardzo szczęśliwy dalej za dobrze przygotowaną rabatkę nie wylezie pan zielony


  PRZEJDŹ NA FORUM