Wymienię na inne byleby zielone ;-)))
Kwiatuszki żyły, drobne odrostki przy korzonkach zielone. Posadzone piszczą, że im dobrze. Co do poczty, to okazało się, że panie na poczcie mnie (nas?) po prostu dezinformowały (bo nie chcę użyć słowa okłamywały), gdy dopytywałam się - jak puścić przesyłkę, by dotarła najszybciej (?) Niepotrzebnie płacimy za priorytety, to nie przyspiesza naszych przesyłek. Daje nam tylko karteczkę, że przesyłka poszła, ale przecież sama karteczka nie przywróci do życia roślinki, która przepadnie gdzieś po drodze, po cholerkę nam ona? Zapytałam o przesyłki priorytetowe PP - cytuję odpowiedź pracownika Poczty Polskiej:

Szanowna Pani,

Poczta Polska nigdzie nie twierdziła i nie twierdzi, że wszystkie przesyłki
priorytetowe będą doręczone w terminie D+1. To termin deklarowany, nie -
gwarantowany. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe w przypadku przesyłek
niekurierskich. Również Ustawodawca, mając pełną świadomość tej
niemożliwości, określił swoje wymagania w stosunku do operatora publicznego
na pewnym poziomie. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9
stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług
pocztowych ( będącym aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 12.06.2003r Prawo
Pocztowe) określono minimalne wskaźniki terminowości doręczeń przesyłek w
obrocie krajowym:

Rodzaj przesyłek |Termin |Cel w zakresie
|doręczenia |terminowości doręczeń(*)
---------------------------------------+--------------+--------------------------
1 |2 |3
---------------------------------------+--------------+--------------------------
Przesyłki listowe najszybszej kategorii|D+1 |82%
|D+2 |90%
|D+3 |94%
---------------------------------------+--------------+--------------------------
Przesyłki listowe niebędące przesyłkami|D+3 |85%
listowymi najszybszej kategorii |D+5 |97%
---------------------------------------+--------------+--------------------------
Paczki pocztowe najszybszej kategorii |D+1 |80%
---------------------------------------+--------------+--------------------------
Paczki pocztowe niebędące paczkami |D+3 |90%
pocztowymi najszybszej kategorii | |(*) Udział liczby przesyłek doręczonych w określonym terminie liczony od
dnia nadania do dnia doręczenia (liczba przesyłek doręczonych w określonym
terminie i w terminach go poprzedzających) do ogólnej liczby nadanych
przesyłek wyrażony w procentach. W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych
za dzień doręczenia uważa się także pozostawienie w skrzynce oddawczej
adresata zawiadomienia o próbie doręczenia, jeżeli w chwili doręczenia
takiej przesyłki stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób
uprawnionych do odbioru przesyłki.

Minister Infrastruktury w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia z dnia 9
stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług
pocztowych /Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 34/ ustalił minimalne wskaźniki
jakościowe w zakresie terminów doręczenia przesyłek ekonomicznych i
priorytetowych.
Z zapisów zawartych w Rozporządzeniu wynika, iż przyjęte kryteria
jakościowe nie zakładają doręczenia we wskazanych terminach wszystkich
przyjętych do obrotu pocztowego przesyłek i wskazują margines przesyłek,
które z założenia standardów jakościowych mogą nie spełnić.

Przesyłki ekonomiczne i priorytetowe nie posiadają gwarantowanego terminu
doręczenia. Jedyna usługą Poczty Polskiej z gwarantowanym terminem
doręczenia jest usługa kurierska Pocztex w obrocie krajowym i zagranicznym.Z poważaniem,
Kier. zmiany ...............


Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji ( RE, Odpowiedz nadawcy ).
Pozwoli nam to prawidłowo odnieść się do Państwa problemu i udzielić tym
samym wyczerpujących odpowiedzi.

Uwaga: dane osobowe pracowników udzielających odpowiedzi podlegają ochronie
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych - (tekst jednolity Dz.U z 2002
r. Nr 101 poz. 926)


Centrala Centrum Poczty
Wydział Telefonicznej Obsługi Klienta

Infolinia PP S.A 801 333 444
Infolinia Pocztex 804 104 104
Dla sieci GSM:
Infolinia PP S.A +43 842 06 00
Infolinia Pocztex +43 842 08 42

Poczta Polska Spółka Akcyjna
Adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13, KRS: 00 00 33 49 72
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony
http://www.poczta-polska.pl


  PRZEJDŹ NA FORUM