Historia jednej rabatki
co nie znaczy, że na jednej się skończyło...


Ja się zastrzelę takie pięknoąści i tyle ukrywałaś przed nami ...no nie ładnie Ewuś

Ale zauważyłam jeszcze coąś oprócz zdolności ogrodniczych masz też zdolności narracyjne


  PRZEJDŹ NA FORUM