SKALIKOWO 2016- 2018
Ano lol wyjazd do miasta przynosi prezent, dziœ doszła m.in. Gaura Pink Dwarf:
  PRZEJD NA FORUM