Przetaczniki, nie tylko kłosowe :)
A to moje wesoły
Różowe jeszcze w pškach wesoły


  PRZEJD NA FORUM