Przetaczniki, nie tylko kłosowe :)
Moje w pierwszym roku nie kwitły (poza paroma kłoskami w jednej kępce), sprawdź czy wszystkie Twoje kwitną.  PRZEJDŹ NA FORUM