Sprawy forum
chyba oczywiste ...
inaczej nie byłoby użyte nie?
Ty patrz teraz punk nr 10.


  PRZEJD NA FORUM